Skip to main content
People on a bus.
People on a bus.

Gadewch i ni i gyd fod yn rhan o'r newid challenge abuse.

Ni ddylai neb fyw mewn ofn o gamdriniaeth. Digon yw digon. Gall pob un ohonom wneud ein rhan i gadw menywod a merched yn ddiogel.

This website talks about abuse towards women and girls but there’s support for all victims. 

Mae sawl ffurf ar gam-drin

Gall fod yn emosiynol, corfforol, rhywiol neu ariannol. Gall fod yn eiriau neu'n weithredoedd. Gall fod ar-lein neu'n bersonol. Gartref neu ar y stryd.

Gall gael ei achosi gan bartner, cyn-bartner, aelod o'r teulu, cydweithiwr, ffrind neu ddieithryn.

Ond dim ond rhai enghreifftiau yw'r rhain. Beth bynnag yw ei ffurf, ni ddylai cam-drin fyth gael ei gyfiawnhau fel ‘gweithred o gariad’ na’i ddiystyru fel ‘hwyl diniwed’. Mae unrhyw ymddygiad sy'n codi cywilydd, yn diraddio, yn dychryn neu'n peri gofid i fenywod a merched yn gamdriniaeth. Ac mae'n rhaid iddo stopio.

Mae gwybod beth yw cam-drin yn ein helpu ni i gyd i'w adnabod pan fydd yn digwydd. Felly gallwn ni i gyd wneud ein rhan i gadw menywod a merched yn ddiogel.

Casually dressed man, mid-to-late twenties.
Test
Just think STOP: say something, tell someone, offer support, provide a diversion.
Just think STOP: say something, tell someone, offer support, provide a diversion.

Could you help stop abuse?

Many of us have witnessed abuse happening, but it can be difficult to know how to help stop it.  

You might worry about stepping in, thinking ‘what if I’ve misread the situation?’, ‘what if I make it worse?’, ‘am I putting myself at risk?’.  

Intervening doesn’t have to be confrontational – there are ways to step in safely.

Find out more about safe ways you can step in.

Test your knowledge

Do you know:

  • How many women and girls have experienced abuse?
  • Are most sexual assaults committed by strangers or people known to the victim?  
  • What’s meant by coercive control?

The more we understand the problem, the better our chances of stopping abuse against women and girls.

Three young adults.
Test
Two women talking over a cup of coffee.
Two women talking over a cup of coffee.

Getting support if you experience abuse

You don’t have to deal with this alone. And it’s never your fault. Find out what support is available to help you.

Man talking on the phone.
Man talking on the phone.

Reporting violence and abuse

Whether you have experienced or witnessed abuse, you might want to report it. find out how you can report it. If you think someone is in immediate danger, call 999.

Testimonial

Impact of abuse signpost background image
Impact of abuse signpost background image

Rwyf wedi cael fy myseddu, fy hwtian, fy fflachio, fy ngham-drin yn eiriol ac yn gorfforol ac wedi cael fy stelcian, i gyd cyn fy mod yn 20. Bydd y dynion dan sylw wedi gwneud yr un peth i lawer o fenywod eraill.*

*Mae datganiadau yn ddienw i ddiogelu hunaniaeth, ond mae pob un yn seiliedig ar brofiadau go iawn

Iaith Arwyddion Prydain (BSL)

Os ydych yn ddefnyddiwr BSL, gwyliwch ein fideo Iaith Arwyddion Prydain am wybodaeth am yr ymgyrch hon a sut i gael cefnogaeth os ydych wedi profi camdriniaeth.