Skip to main content
Man outside in urban environment looking to camera, with group of people sitting on a bench behind him.
Man outside in urban environment looking to camera, with group of people sitting on a bench behind him.

Beth i'w wneud pan fyddwch chi'n gweld neu'n clywed cam-drin

Mae llawer ohonom wedi gweld rhyw fath o ymddygiad difrïol a niweidiol yn erbyn menywod a merched. Ond faint ohonom sydd wedi gwybod sut i ymyrryd?

Mor aml gallwn ni edrych yn ôl ar sefyllfa a wnaeth i ni deimlo’n anghyfforddus a dymuno ein bod wedi gwneud rhywbeth.

Gallwn ni atal cam-drin trwy beidio â gadael i bobl ddianc ag ymddygiad niweidiol – waeth pa mor ‘ddibwys’ y gall ymddangos. Po fwyaf y byddant yn dianc ag ef, y mwyaf normal y daw. Mae cam-drin yn erbyn menywod a merched yn parhau. Mae merched a merched yn parhau i gael eu niweidio.

Felly beth allwn ni ei wneud?

Mae'r pŵer i atal hyn yn ein dwylo ni i gyd

Gall pob un ohonom fod yn rhan o’r newid sy’n dod â’r cylch cam-drin hwn i ben.

P’un a ydych chi’n ffrind, yn aelod o’r teulu, yn gydweithiwr, yn gyd-deithiwr neu’n wyliwr, MAE ffyrdd diogel o gamu i mewn pan fyddwn ni’n gweld neu’n clywed rhywbeth nad yw’n normal.

Nid oes rhaid i'r gweithredoedd hyn fod yn ddramatig nac yn wrthdrawiadol. Efallai na fyddant yn datrys y broblem yn y fan a'r lle. Ond bydd hyd yn oed gweithredoedd bach o gydnabyddiaeth a chymorth yn gwneud gwahaniaeth. Gyda'n gilydd gallwn greu cymdeithas lle nad yw cam-drin yn erbyn menywod a merched byth yn cael ei oddef.

Angen ei riportio?

Os byddwch yn gweld cam-drin ac nad ydych yn teimlo ei bod yn ddiogel neu’n briodol i chi ymyrryd, gallwch gynnwys eraill – boed yn aelod o staff, goruchwyliwr, swyddog diogelwch neu’r heddlu.

AWGRYM! Cadwch 101 yn eich cysylltiadau ffôn fel bod gennych y rhif i'r heddlu wrth law.

Cofiwch, mewn argyfwng ffoniwch 999.

Os nad yw’n ddiogel i siarad, gallwch wedyn wasgu 55 a byddwch yn cael eich trosglwyddo i driniwr galwadau heddlu sydd wedi’i hyfforddi i ddelio â ‘galwadau distaw’.