Skip to main content

Adnoddau'r ymgyrch

Mae’r ymgyrch ‘Digon’ wedi’i chreu mewn cydweithrediad â dioddefwyr a goroeswyr, y sector trais yn erbyn menywod a merched, academyddion, a gwasanaethau dioddefwyr.

Rydym angen eich help 

Yn yr adran hon o'r wefan, fe welwch adnoddau a negeseuon allweddol i helpu i gryfhau'r ymgyrch a byddem yn gwerthfawrogi'n fawr eich cefnogaeth. Lawrlwythwch a rhannu, argraffu, dosbarthu ac arddangos y cynnwys a'r neges yn eich sianeli eich hun.

Cysylltu

Os oes gennych unrhyw sylwadau neu gwestiynau am yr ymgyrch neu os hoffech sticeri'r ymgyrch i ddangos eich cefnogaeth, gallwch anfon e-bost at [email protected].

Diolch am eich cefnogaeth. Gyda’n gilydd, gallwn oll fod yn rhan o’r newid i atal trais yn erbyn menywod a merched.

Cyfryngau cymdeithasol

Gellir rhannu'r rhain ar draws eich sianeli cyfryngau cymdeithasol.

Social media snapshot
Social media snapshot
Gweld asedau cyfryngau cymdeithasol

Posteri

Gall ein hystod lawn o bosteri gael eu hargraffu a'u harddangos yn eich lleoliadau. 

Posters snapshot
Posters snapshot
Gweld asedau posteri

Cyfathrebu mewnol

Yma fe welwch rai asedau cynnwys y gallwch eu lawrlwytho i’w defnyddio yn eich sianeli cyfathrebu mewnol i amlygu’r ymgyrch a’i negeseuon allweddol i staff. Mae'r rhain yn cynnwys:

 

  • Templed blogbost templed yn cyflwyno'r ymgyrch
  • Taflen y gellir ei hargraffu neu ei rhannu'n ddigidol ar sut i ymyrryd yn ddiogel wrth weld cam-drin
  • Cefndir digidol y gellir ei ddefnyddio yn ystod cyfarfodydd fideo neu ar sgriniau digidol
  • Llofnod e-bost yn cefnogi'r ymgyrch

 

Internal comms snapshot
Internal comms snapshot
Gweld asedau cyfathrebu mewnol

Asedau Cymraeg

Mae ystod o asedau'r ymgyrch wedi'u creu yn Gymraeg i chi eu defnyddio yn eich sianeli eich hun.

Welsh assets snapshot.
Welsh assets snapshot.
Gweld asedau Asedau Cymraeg

Ask for ANI and Safe Space campaign materials

Campaign posters, leaflets and social media assets can be downloaded, printed and shared to promote that the Ask for ANI and Safe Spaces scheme is available in participating pharmacies and jobcentres.

Montage of Ask for ANI assets
Montage of Ask for ANI assets
View Ask for ANI assets

University Assets

Our full range of assets to be used on university campuses and communications channels

University Assets
University Assets
View university assets

Guidance and resources for teachers and school staff

Here you'll find up-to-date guidance on responding to instances of abuse and preventing abuse in a school setting (safeguarding) as well as resources for teaching about sexual harassment, sexual violence and the abuse of women and girls.

Get in touch

The 'Enough' campaign has been created in collaboration with victims and survivors, the violence against women and girls sector, academics, and victims' services.

If you have any comments or questions on the campaign, you can email [email protected].

Thank you for your support. Together, we can all be part of the change to stop violence against women and girls.