Mae’r ymgyrch ‘Digon’ wedi’i chreu mewn cydweithrediad â dioddefwyr a goroeswyr, y sector trais yn erbyn menywod a merched, academyddion, a gwasanaethau dioddefwyr.

Rydym angen eich help 

Yn yr adran hon o'r wefan, fe welwch adnoddau a negeseuon allweddol i helpu i gryfhau'r ymgyrch a byddem yn gwerthfawrogi'n fawr eich cefnogaeth. Lawrlwythwch a rhannu, argraffu, dosbarthu ac arddangos y cynnwys a'r neges yn eich sianeli eich hun.

Cysylltu

Os oes gennych unrhyw sylwadau neu gwestiynau am yr ymgyrch neu os hoffech sticeri'r ymgyrch i ddangos eich cefnogaeth, gallwch anfon e-bost at [email protected]

Diolch am eich cefnogaeth. Gyda’n gilydd, gallwn oll fod yn rhan o’r newid i atal trais yn erbyn menywod a merched.