Skip to main content

Beth fyddech chi'n ei wneud?

Senario: Mae eich ffrind yn galw menyw yn y stryd

Rydych chi a grŵp o ffrindiau yn aros am dacsi ar ôl noson allan. Mae menyw yn cerdded heibio ar ochr arall y stryd. Mae un o'ch ffrindiau yn chwibanu ac yn gweiddi sylw rhywiol eglur arni.

Mae’r hyn y mae'n ei wneud yn aflonyddu rhywiol.

Beth allech chi ei wneud i'w atal?

  • Dechreuwch sgwrs newydd i dynnu sylw eich ffrind oddi ar y fenyw.

  • Mae hefyd yn bwysig amlygu ymddygiad camdriniol i’w atal rhag cael ei normaleiddio neu ei ddiystyru fel ‘hwyl diniwed’. Gallwch chi fynegi anghymeradwyaeth trwy fynegiannau wynebol neu drwy beidio â chwerthin nac ymuno. Ond fe allech chi hefyd ddweud wrth eich ffrind nad yw'r hyn a wnaeth yn iawn.

  • Os gallwch, gofynnwch i weddill eich grŵp eich cefnogi. Nid oes angen i hyn deimlo fel heidio yn erbyn eich ffrind, ond dylai ddeall nad oedd yr hyn a wnaeth yn ddoniol nac yn dderbyniol.

Cofiwch, nid oes un ateb. Dylech wneud yr hyn sydd orau yn eich barn chi i'ch cadw chi a'r person sy'n cael ei gam-drin yn ddiogel.

Archwiliwch senario arall:

Mae dy frawd yn rheoli ei wraig
Mae dieithryn yn byseddu menyw mewn clwb