Skip to main content

Beth fyddech chi'n ei wneud?

Senario: Mae dieithryn yn byseddu menyw mewn clwb

Rydych chi'n sefyll wrth y bar mewn clwb prysur. Mae dyn yn cerdded i fyny at y fenyw nesaf atoch chi ac yn dechrau siarad. Yn sydyn mae'n rhoi ei law i fyny ei sgert. Mae hi'n ceisio symud i ffwrdd ac mae'n amlwg yn anghyfforddus.

Mae byseddu’n gam-drin rhywiol.

Sut allech chi gamu i mewn a'i atal rhag digwydd?

  • Nodwch beth sy’n digwydd i staff y bar neu’r goruchwyliwr a gofynnwch iddynt gamu i mewn a’i atal.

  • Cerddwch at y fenyw a dechrau sgwrs, er enghraifft dweud wrthi eich bod yn ei hadnabod o barti yr oeddech ynddi yr wythnos diwethaf. Neu fe allech chi ollwng rhywbeth ‘yn ddamweiniol’ yn eu hymyl i dorri ar draws y foment a rhoi cyfle iddi symud i ffwrdd. Os cewch chi’r cyfle, gwnewch gyswllt llygaid a dweud rhywbeth i ddangos eich bod yn ffrind, fel “Ydych chi’n iawn?”.

  • Os ydych chi'n teimlo'n ddiogel yn gwneud hynny, fe allech chi ddweud rhywbeth yn uniongyrchol wrth y dyn. Cadwch hi'n fyr ac i'r pwynt, er enghraifft “Gadewch lonydd iddi” neu “Mae angen i chi roi'r gorau i wneud hynny”. Unwaith y byddwch wedi siarad ag ef, trowch eich sylw at y fenyw a gofynnwch a yw hi'n iawn.

  • Os nad ydych chi’n credu ei bod hi’n ddiogel i chi ymyrryd trwy amlygu ymddygiad y dyn yn uniongyrchol, arhoswch nes ei fod wedi symud i ffwrdd yna gofynnwch i’r fenyw a yw hi’n iawn ac a oes unrhyw beth y gallwch chi ei wneud i helpu.

Cofiwch, nid oes un ateb. Dylech wneud yr hyn sydd orau yn eich barn chi i'ch cadw chi a'r person sy'n cael ei gam-drin yn ddiogel.

Archwiliwch senario arall:

Mae’ch ffrind yn hwtian ar fenyw yn y stryd
Mae dy frawd yn rheoli ei wraig