Skip to main content
Montage of people from all different backgrounds.
Montage of people from all different backgrounds.

Gadewch i ni i gyd fod yn rhan o'r newid

Ni ddylai neb fyw mewn ofn o gamdriniaeth. Digon yw digon. Gall pob un ohonom wneud ein rhan i gadw menywod a merched yn ddiogel.

This website talks about abuse towards women and girls, but the support offered here is available to all victims.

Mae sawl ffurf ar gam-drin

Gall fod yn emosiynol, corfforol, rhywiol neu ariannol. Gall fod yn eiriau neu'n weithredoedd. Gall fod ar-lein neu'n bersonol. Gartref neu ar y stryd.

Gall gael ei achosi gan bartner, cyn-bartner, aelod o'r teulu, cydweithiwr, ffrind neu ddieithryn.

Ond dim ond rhai enghreifftiau yw'r rhain. Beth bynnag yw ei ffurf, ni ddylai cam-drin fyth gael ei gyfiawnhau fel ‘gweithred o gariad’ na’i ddiystyru fel ‘hwyl diniwed’. Mae unrhyw ymddygiad sy'n codi cywilydd, yn diraddio, yn dychryn neu'n peri gofid i fenywod a merched yn gamdriniaeth. Ac mae'n rhaid iddo stopio.

Mae gwybod beth yw cam-drin yn ein helpu ni i gyd i'w adnabod pan fydd yn digwydd. Felly gallwn ni i gyd wneud ein rhan i gadw menywod a merched yn ddiogel.

Helpwch i atal cam-drin

But there are many simple and safe ways to help stop violence against women and girls. Even small acts of recognition and support can help prevent abuse. Here are four simple ways you can step in safely.

Exclamation mark
Exclamation mark

Creu gwrthdyniad

You could strike up conversation with the victim. You could ask for directions or pretend you know them.

Chat icon
Chat icon

Tell someone

You can use your body language to show you don’t approve of what’s happening.

Crowd icon
Crowd icon

Give support

You could give support to both the victim and to others who are already intervening.

Hand icon
Hand icon

Say something

You could say something to the abuser, like ‘I don’t think that’s funny’. Or you could be more direct and tell them to stop.

Getting support if you experience abuse

You don’t have to deal with this alone. And it’s never your fault. Find out what support is available to help you.

Reporting violence and abuse

Whether you have experienced or witnessed abuse, you might want to report it. find out how you can report it. If you think someone is in immediate danger, call 999.

Testimonial

Impact of abuse signpost background image
Impact of abuse signpost background image

Rwyf wedi cael fy myseddu, fy hwtian, fy fflachio, fy ngham-drin yn eiriol ac yn gorfforol ac wedi cael fy stelcian, i gyd cyn fy mod yn 20. Bydd y dynion dan sylw wedi gwneud yr un peth i lawer o fenywod eraill.*

*Mae datganiadau yn ddienw i ddiogelu hunaniaeth, ond mae pob un yn seiliedig ar brofiadau go iawn

Iaith Arwyddion Prydain (BSL)

Os ydych yn ddefnyddiwr BSL, gwyliwch ein fideo Iaith Arwyddion Prydain am wybodaeth am yr ymgyrch hon a sut i gael cefnogaeth os ydych wedi profi camdriniaeth.