Mae’n bwysig gwybod nad eich bai chi yw cam-drin. Ac nid ydych chi ar eich pen eich hun.

Yn anffodus, mae niferoedd enfawr o fenywod a merched yn wynebu trais, aflonyddu a cham-drin bob dydd. Nid yw hynny'n ei wneud yn dderbyniol.

Beth bynnag sydd wedi digwydd i chi, mae pobl allan yno a all eich cefnogi.